top of page

Z-serien (LIBS Spektrograf)

Z-serien LIBS-analysatorer
Fra sofistikert analyse av ultralave elementkonsentrasjoner i legeringer, malm, saltlake og pulver, til basismateriale eller skrapsortering, tilbyr SciAps en modell for din applikasjon. Enhver modell med lavere ytelse kan når som helst oppgraderes til en modell med høyere ytelse.
Du blir aldri utdatert med en SciAps LIBS.

bottom of page