top of page

Berthold kryss

For effektiv kontroll av magnetisering, penetrasjons dybde og magnetiseringsretning

Castrolstrips Type 1 (G) og Type 2 (A)

Begge typene er 50 mm lange, 12 mm brede og avrundet i endene med en radius på 25,4 mm.
avrundet i endene. De består hver av tre lag med en total tykkelse på 0,15 mm. Midten
laget (0,05 mm) består av en magnetisk myk Ni-Fe-legering med høy relativ permeabilitet.
permeabilitet. De ytre lagene (0,05 mm) består av ikke-magnetiserbart materiale.

Et spesielt trekk ved disse testlegemene er at det midterste laget av parallellen til langsiden
har slisser på 42mm lengde, som er jevnt fordelt over bredden.
De går gjennom hele tverrsnittet, men har forskjellig bredde.

Komperatorblokk

ASTM Testblokk i Aluminium med sprekkindikasjoner

TAM Panel (5-stjerner)

Testpanel for PT

Wenn Sie das gesuchte Produkt nicht finden, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir können die meisten Artikel besorgen.

bottom of page