top of page

Berthold kryss

For og kontrollere magnetfeltets retning

For effektiv kontroll av magnetisering, penetrasjons dybde og magnetiseringsretning

bottom of page