top of page

ICM GoScan

55 kV-operasjonen, i stedet for den industritypiske 50 kV, gir høyere ytelse for kritiske "lette" sjeldne jordarter og noen "tunge" sjeldne jordarter, noe som gjør det til et overlegent alternativ for REE-analyse globalt. Les mer: SciAps for elektriske kjøretøy og strategiske metaller.

bottom of page