top of page

Gauss måler

Måleinstrumenter for rest magnetisme. Et magnetfelt på under 10 Gauss er vanligvis ikke sterkt nok til magnetisk partikkelinspeksjon (MPI), og dermed brukes W-FI-10 til å sikre at et arbeidsstykke demagnetiseres. Et magnetfelt, for MPI, bør være omtrent 18 til 24 Gauss, og dermed bør en inspektør bruke en W-FI-20 for å sikre at feltet er sterkt nok. Et arbeidsstykke kan mettes magnetisk før eller etter inspeksjon, og disse sterke feltene evalueres med en W-FI-50.

bottom of page