top of page

Det er på tide å ta kompetansen din til et nytt nivå.

NDT Nordic har hovedfokus på utstyr og forbruksmateriell, men tilbyr også tilhørende tjenester og kurs.

Vi har lang og bred erfaring og nivå 3 personell som dekker de fleste NDT-metodene. 

Våre tjenester

Kurs og opplæring

Vi kan tilby opplæring i bruk av aktuelt utstyr til NDT og inspeksjon. Vi leverer både opplæringsplaner og godkjente prosedyrer for bruk av utstyret. Kontakt oss gjerne for en totalpakke i forbindelse med innkjøp av utstyr.

NDT-prosedyrer

NDT skal utføres i henhold til prosedyrer som er utarbeidet og godkjent av nivå 3 personell i den aktuelle metoden. Vi tilbyr utvikling, revidering og godkjenning av NDT-prosedyrer og teknikker i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder som Norsok, DNV GL, ASME, API og ISO. Kontakt oss eller les mer på ndtpartner.no.

NDT nivå 3 tjenester

Vi tilbyr nivå 3 tjenester i samarbeid med NDT Partner AS. Det kan innbære å være nivå 3 ansvarlig for en bedrift eller avdeling, eller assistanse på enkelte metoder, på prosjektbasis eller ved implementering av nye metoder eller utstyr. Kontakt oss eller les mer på ndtpartner.no.

Innføringskurs i NDT

Et dagskurs som tilbys i samarbeid med NDT Partner AS.

Les mer her

Kalibreringstjenester

Kontakt oss for mer informasjon.

+47 67 100 500 / info@ndtnordic.no

bottom of page