top of page

Mira 3D Pro

For inspeksjon av betongstrukturer, tykkelsesmåling, lokalisering av armering og feildeteksjon med ultralyd

bottom of page