top of page

Videoboroskop (RVI)

Boroskop som benyttes til "RemoteVisual Inspection"

Flashlight 900-prober
• 4, 6 og 8 mm diametere
• Utskiftbare aksiale og laterale tip adaptere
• 5,7-tommers VGA-skjerm
• Joystick kontrollert
• Zoom i sanntid og automatisk lukker
• Bilde- og videoopptak
• VGA-streaming-utgang
• Utbyttbartt batteri, kan lades i proben
• 3D-SIZER-algoritme for tredimensjonal stereomåling (valgfritt)

bottom of page