top of page

Mira 3D Pro

For inspeksjon av betongstrukturer, tykkelsesmåling, lokalisering av armering og feildeteksjon med ultralyd

Wenn Sie das gesuchte Produkt nicht finden, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir können die meisten Artikel besorgen.

bottom of page